100 let amatérského divadla v Ostředku

V letošním roce uplynulo celých sto let od zrodu amatérského divadla v Ostředku a také bohužel 40 let od jeho konce. Připomeňme si stručně jeho historii, kterou už bohužel téměr odvál čas zapomnění.

 

1910 - správce školy Josef Štolba založil dramatický odbor hasičského sboru.

1911-1912 - v Ostředku se konaly Čechovy slavnosti, při nichž vystoupili i členové dramatického odboru hasičského sboru

1920 - založen Vzdělávací spolek Svatopluk Čech pro Ostředek a okolí., jehož účelem bylo vzdělávání, pěstování divadelních her, a podporování podniků veřejně prospěšných a dobročinných. Spolek vedli J. Drož, A. Hrma, K. Jirásek, V. Kaňka

1920 - první představení -kabaret na provizorním jevišti v hostinci U Kratochvílů

1921 - druhá akce spolku - pohostinské vystoupení dramatického odboru Komenský z Chocerad - Hadrián z Římsů

1921 - zakoupeno vlastní jeviště za 4 670 Kč + premiéra hry Staré hříchy (Štolba)

1922 - spolek se stává členem ÚMDOČ. V repertoáru mj. Maryša, Vojnarka, Otec, Peníze, Hadrián z Římsů. V dalším období 3 - 5 her ročně. Do 1930 splaceno jeviště a věnováno 3000 Kč na dobročinné účely.

Koncem 30. let krátká stagnace souboru. Stará generace odcházela, nová se nehlásila. Se začátkem 2. světové války zakázána činnost vzdělávacího spolku

1941 - začalo se znovu hrát zásluhou mladších funkcionářů Fr. Filipa, Fr. Kerbice, K. Máčka ml. aj. Oživení přinesl příliv mladých lidí.
Ujal se jich Antonín Honzák, technický úředník, který přišel do Ostředku pracovat. Potvrdila se zkušenost, že úspěch v divadle záleží na výrazných jedincích. Společně založili Sdružení ochotníků. Podíleli se i mladí ochotníci z okolních vesnic Bělčic, Tatouňovic, Vlachova, Čakova a Kozmic. Hráli hlavně novější hry, k neúspěšnějším patřily: 1941 Říha: Milovaná země, 1942 Barnáš: Most nejkrásnější, Svoboda: Směry života. Během války sehráli 30 her - 81 představení, představení se při vyprodaných sálech opakoval 4x-5x. Postupně se navrátil původní název spolku Svatopluk Čech. 1943 měli 35 činných a 65 přispívajících členů. Účastnili se soutěží ÚMDOČ, 1942 s Horovou hrou Bártova pomsta a Zajíčkovou Hlas země požehnané získali 195 bodů z 200 možných. Organizovali zájezdy do okolních vesnic, kurzy líčení atd. Mezi zasloužilé členy patřili F. Pecha, Fr. Fifka, Karel Máček st., A. Honzák a Fr. Filip.,

1945 - oživení Vzdělávacího spolku Svatopluk Čech a oficiální sloučení se Sdružením ochotníků. 65 členů.

1948  - odchod A.Honzáka z Ostředku A. Honzák a činnost ochotníků ustrnula.

1950 zrušení Vzdělávacího spolku Svatopluk Čech. Jeho posledním předsedou byl František Škvor.

1. pol. 50. let  - Loutkový soubor národní školy, hrál s marionetami, hlavně hry vlastních členů.

Ochotníci ze zrušeného poválečného spolku (Sdruž. ochotníků / Vzděl. spol. Čech) byli převedeni pod Osvětovou besedu a při ní ustaven Divadelní kroužek Svatopluk Čech.

1958 - kroužek teprve začal veřejně hrát - uvedli 1 hru (2 - 3 reprízy). Do souboru začal dojíždět až z Králík Antonín Honzák, režíroval i hrál.

1960 - známý ochotnický divadelník MUDr. Bohumil Musil z Chocerad poskytl kroužku režijní výpomoc. Nastudovali Jiráskovu Vojnarku. (hrána 3x v Ostředku, 1x ve Vodslivech). Kroužek byl jedním z prvních členů Středočeského sdružení amatérského divadla.

V 60. letech činnost pomalu ustává, zmenšuje se členská základna - nepřibývají mladí herci.Poslední představení - Slovo má babička (Jana Paulů) (reprízována na zámku v Jemništi)

1970 - výstava z historie ochotnického divadla v Ostředku uzavřela jeho činnost

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci