Josef František Puteani - 250.výročí narození

V pondělí 16.února uplynulo 250 let od narození ostředeckého rodáka - barona Josefa Františka Puteani (16.2.1749 - 1.4.1836)

Šlechtický rod Puteani pocházel z Itálie, ostředecké panství získal sňatkem Josefa svobodného pána Puteaniho s majitelkou panství Zuzanou Františkou Mladotovou a vlastnil ho do roku 1752.

Baron Puteani byl významný národohospodář, zakladatelem hospodářské školy a autorem odborných spisů.