Dětská skupina Ostřeďáček zahájila provoz

V pátek 1. prosince zahájila v přízemí budovy OÚ Ostředek svůj provoz Dětská skupina Ostřeďáček.

Kapacita skupiny dle registrace na MPSV je 12 dětí. Nicméně s ohledem na skutečnost, že hodně dětí bude docházet jen některé dny v týdnu, bylo do skupiny přijato více jak 20 dětí, převážně z naší obce.

V Ostředku zařízení pro malé děti, od uzavření mateřské školy před mnoha lety, velmi chybělo. Byť se nejedná o klasické předškolní zařízení, věříme, že jeho otevření rodiče uvítají a pomůže jim se zpětným zapojením do pracovního procesu. 

Dalším důvodem je i snaha, aby se naše děti mezi sebou znali, protože dosud dojížděli do školek v různých obcích a nepřišly spolu často do kontaktu.

Obec získala na vytvoření dětské skupiny a její provoz na dobu dvou let dotaci ve výši 2 658 901 Kč z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Záměrem je následně požádat i o dotaci na pokračování provozu. 

Společnost EUDI REAL s.r.o. poskytla obci na zřízení DS finanční dar ve výši 300.000Kč.


Ing. Marek Škvor
starosta obce

foto: Markéta Lukáčová