Napojení Ostředku na systém ROPID / PID

V červenci 2016 oslovila obec Ostředek ROPID, který spravujeme systém příměstské dopravy v okolí Prahy v návaznosti na PID (Pražská integrovaná doprava), se zájmem o prodloužení linky PID 383 Prahy, Háje – Chocerady až do Ostředku. Následně se k žádosti přidal i městys Divišov. 

Více jak roční komunikace vyústila ve schůzku za účasti zástupců PID, IDSK (Intergrovaná doprava Středočeského kraje - nový orgán vytvořený na jaře 2017 Středočeským krajem), ČSAD, MěÚ Benešov, Benebus, městyse Divišov, obce Chocerady a obce Ostředek, která proběhla v druhé polovině srpna v Ostředku.

Bohužel prodloužení výše zmíněné linky není možné kvůli časové návaznosti linky na jiné spoje po trase, ale nakonec došlo k vytvoření návrhu, kterým by se měla od prosince s využitím spojů ČSAD zlepšit návaznost na linku PID 383. Ve směru do a z Chocerad  budou přidány i nové spoje. Současně se podařilo dojednat i přidání nových spojů na lince Divišov – Ostředek.

Veškeré náklady s novými spoji budou hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje.

Výhledově Středočeský kraj počítá s tím, že i Ostředek a okolí budou přímo zapojeny do systému ROPID, tak jak se tomu stalo letos například na Neveklovsku.