Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka v Bělčicích byla zahájena

V pondělí 28. srpna zahájila firma AQUASYS spol. s r.o., vítěz výběrového řízení, rekonstrukci návesního rybníka v Bělčicích. 

Akce je podpořena dotací ve výši 1.911.000Kč od Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 – Podpora opatření na drobných tocích a malých vodních nádržích (podprogram 129 293). 

Celkové náklady akce činí 2.389.508Kč. 

Realizace akce musí být dokončena do 31.12.2017.

Na jaře 2018 plánuje obec u rybníka vytvoření malé klidové zóny (vysazení několika keřů, umístění lavičky a dřevěné vývěsky).

 

Ing. Marek Škvor