Oprava povrchu na cestě "V Říští"

V rámci dobré spolupráce s obcí a současně jako jednu z kompenzací za "újmy" způsobené modernizací D1 na území naší obce zajistila společnost Metrostav a.s. na své náklady opravu povrchu – pokládku asfaltového recyklátu na cestě „V Říští“ a dvou dalších přilehlých krátkých úseků obecních cest. Společnosti Metrostav a.s. tímto děkujeme.

 

Na září je plánován speciální postřik, který položený recyklát spojí více k sobě a povrch cesty by měl vydržet řadu let bez vyjetých kolejí.

 

Metrostav a.s. poskytl obci zdarma materiál – asfaltový recyklát i na opravu povrchu cesty v lokalitě „Za vsí“. Oprava povrchu cesty, která byla již zadána zhotoviteli, proběhne v brzké době. 

 

OÚ Ostředek