Setkání seniorů dne 1. 10. 2016

Setkání seniorů se uskutečnilo v sobotu 1.října 2016 v sále restaurace v Ostředku. Akci pořádala obec Ostředek ve spolupráci se spolkem Cesta pro venkov. Setkání, kterého se zúčastnilo 35 občanů, zahájila místostarostka Blanka Svobodová přivítáním přítomných a popřála všem radost z dětí, vnoučat a pravnoučat. Děvčata z CPV pod vedením paní Daniely Beranové připravila pro seniory kulturní vystoupení místních dětí, různé kvízy a soutěže. Nově byla zařazena hra „Bingo“, která se všem líbila. Spočívala v odškrtávání 5 vylosovaných čísel od 1 do 20. Kdo první odškrtal všech 5 čísel, dostal sladkou odměnu. Nechyběla ani tombola, kdy každý vyhrál např. balíček čaje, kalendář, křížovky a další užitečné věci. Bylo podáno občerstvení – káva, chlebíček a 2 zákusky. Již se těšíme na příští setkání.


Blanka Svobodová

místostarostka