Den matek v Ostředku

Dne 14. května 2017 uspořádala obec Ostředek a spolek Cesta pro venkov oslavu Dne matek. Do sálu místní Restaurace se dostavilo nejen mnoho žen, ale i muži se přišli potěšit z vystoupení dětí. Nejdříve všechny přítomné přivítala místostarostka Blanka Svobodová a popřála všem štěstí, zdraví a spokojenost. Poté už začalo vystoupení místních dětí, které s nimi připravila a nacvičila paní Daniela Beranová. Nejdříve děti zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky s tématy nejen o maminkách. Poté čtyři děvčata zahrála na flétny. Přítomní si užili i taneční sestavy na nejen dětské písničky. Občerstvení zajistil pan Lukeš vedoucí Restaurace. Všechny ženy si odnesly květinu v květináči se zápichem motýlka, která vyráběla s dětmi paní Martina Kobiánová.

Všem, kteří se na této akci podíleli, patří dík, protože to byla velmi zdařilá oslava.

Michaela Nedvědová

 

 

foto: Ing. Marek Škvor