Stavba hasičské zbrojnice v Ostředku zahájena

Koncem dubna byla konečně zahájena dlouho očekávaná stavba hasičské zbrojnice na návsi v Ostředku. 

Stavbu realizuje společnost ABP Consulting a.s., která vyhrála výběrové řízení. 

Celkové náklady činí 9.800.228,73 Kč. 

Obec Ostředek získala na stavbu dotaci od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 4,5 miliónu korun. 

V dubnu obec požádala na dofinacování akce o dotaci od Středočeského kraje.

Hasičská zbrojnice by měla být dle uzavřené smlouvy o dílo dokončena do konce ledna 2018.

 

Marek Škvor