Požár v Bělčicích - sklad pneumatik Sycorex

 

Dne 10. 5. 2017 v odpoledních hodinách vypukl požár ve skladu pneumatik v Bělčicích. Dle náhodného „ kolemjedoucícho“ zazněla nejdříve obrovská rána a hned poté začaly z budovy šlehat veliké plameny.  Nad krajinou se zvedl obrovský sloup černého dýmu, který naštěstí nezamířil do Ostředka, ale i tak na výzvu HZS bylo občanům doporučeno pomocí info-SMS-systému , aby uzavřeli okna a omezili pohyb venku.

 

Na místo požáru jako první dorazili hasiči SDH Ostředek, kde je velitelem pan František Nerad. Vzhledem k velikosti požáru na místě nakonec zasahovalo 10 jednotek HZS a 11 jednotek SDH. Nejdříve byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a během průběhu záchranné akce dokonce  2.  stupeň požárního poplachu.  Na místě byla také Chemická laboratoř Kamenice, která analyzovala zplodiny kouře. Hasiči zasahovali několika proudy vody i pomocí pěny.  Mimo toho, že se snažili uhasit rozsáhlý požár, tak usilovali o to, aby oheň nepohltil i zbývající hromady pneumatik, které proto vodou ochlazovali. Dle slov pana Ladislava Holomčíka, mluvčího středočeských hasičů, byl na místě také těžký kovový nakladač ze ZU HZS ČR Zbiroh, který odebíral  velkou zasaženou hromadu drti z pneumatik a překládal ji do silážní jámy, která byla naplněna vodou. Podle jeho slov je celý železobetonový objekt silně narušen.

 

Hasičské vozy jezdili čerpat vodu do ostředeckého rybníku. Za pomocí stříkačky tahali vodu z rybníka, kterou pak hadicemi plnili hasičské vozy. Poděkování patří určitě panu Josefu Měchurovi – majiteli rybníka a veliteli družstva SDH Ostředek Petru Sadílkovi, který umožnil přístup k rybníku přes svou zahradu.

 

Likvidace požáru probíhala celou noc a ještě nyní  (11. 5. 2017 dopoledne), stále jezdí hasičské vozy čerpat vodu z rybníku.

 

OÚ Ostředek je v kontaktu s HZS Benešov a v případě nutnosti přijmout nějaká preventivní opatření budou občané ihned informováni.

 
Michaela Nedvědová
 
 
 
 
foto: Ing. Marek Škvor, Michaela Nedvědová, František Sedlmaier