Náhradní výsadba v Ostředku

V Ostředku byla realizována náhradní výsadba, která byla uložena společnosti Ředitelství silnic a dálnic, s.r.o. v roce 2014 Rozhodnutím (č.j. 9/2014úOÚO/Sty, 62/2014/OÚO/Šk) na základě žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s modernizací D1. Jedná se výsadbu 24 ks sakur (u Restaurace Ostředek, u ČOV, za hřbitovem), 20 ks švestek (podél cesty do Hutí), 1 ks habru a 1 ks buku (podél cesty do Hutí), 39 ks javoru klenu (podél cesty do Všechvat) a 10 ks ořešáku královského u Bělčic u Ostředka. Velice děkuji panu Josefu Kobiánovi za spolupráci a za čas, který realizaci náhradní výsadby věnoval.

Ing. Veronika Floriánová