Koncert v zámecké kapli dne 25. března 2017

V sobotu 25. března odpoledne uspořádala obec Ostředek ve spolupráci s o.p.s. Domovem české hudby v zámecké kapli komorní koncert. Přes slunečné počasí se koncert těšil velkému zájmu veřejnosti, V kapli se sešlo téměř pět desítek milovníků vážné hudby.

Smyčcové kvarteto Hanse Krásy ve složení Šárka Petříková (housle), Jan Palouček (housle), Jan Forest (viola) a Marie Dorazilová (violoncello) zahrálo skladby F.X. Richtera (Adagio a fuga g moll), W.A. Mozarta (Smyčcový kvartet B dur "Lovecký") a A. Dvořáka (Cypřiše - výběr). Kvartetu mladých umělců se na závěr dostalo zaslouženého velkého potlesku posluchačů.

V rámci koncertu zarecitovala Gabriela Vermelho báseň Fráze ze sbírky Jitřní písně našeho nejslavnějšího rodáka Svatopluka Čecha.

Velké poděkování patří majitelům zámku pánům Pechům za poskytnutí kaple pro uspořádání koncertu a také paní Kobiánové.

Ing. Marek Škvor

 

                                         foto: Ing. Marek Škvor