Květnový zájezd klubu seniorek do Kutné Hory

Obec Ostředek a klub seniorek uspořádaly v sobotu 7. května 2016 zájezd do Kutné Hory a do zámku Kačina.

V 9.00 hod. nás před kostnicí v Sedlci čekal průvodce. Seznámil nás s historií Kutné Hory, která je nerozlučně spjata s dolováním stříbrných rud a produkcí stříbra. Díky svému bohatství se Kutná Hora stává po Praze druhým nejvýznamnějším městem Českého království. Bohatství zdejších dolů, o něž se opírala moc českých králů, dalo vzniknout řadě památek, pro které bylo město zařazeno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Ve hřbitovním kostele Všech svatých – kostnici jsou uloženy ostatky asi 40.000 lidí, které pocházejí z místního hřbitova z doby morových epidemií a z husitských válek. Kosti jsou uspořádány do čtyř pyramid. Také další výzdoba kostela jako lustr, kalichy, kříž a monstrance je vytvořena z lidských kostí. Toto dílo vzniklo, aby připomínalo pomíjivost lidského života a fakt smrti. Po prohlídce kostnice jsme přejeli k chrámu Svaté Barbory. Chrám byl budován z velké části pod patronací horníků, proto byl zasvěcen jejich ochranitelce sv. Barboře. Stavba gotického chrámu trvala s přestávkami 500 let a její dokončení bylo v roce 1905. Svou honosností se měla vyrovnat pražské Svatovítské katedrále.

Od chrámu sv. Barbory jsme přešli historickou částí Kutné Hory do Vlašského dvora. Cestou nás průvodce podrobně informoval o domech, sochách a všem zajímavém kolem. Vlašský dvůr sloužil jako mincovna i královská rezidence. Expozice umístěna v interiéru Vlašského dvora je zaměřena na historii mincovnictví včetně ražení mincí a jejich výstavku. Zrekonstruované prostory jsou využívány městem např. ke svatebním obřadům a vítání občánků. Po prohlídce Vlašského dvora jsme přešli do restaurace „Mikuláš Dačický“ na oběd. Po obědě jsme odjeli autobusem do zámku Kačina, kde jsme si prohlédli druhý okruh – Dámské pokoje a společenské místnosti. Po prohlídce interiéru jsme poseděli při dobré kávě a zákusku v zámecké kavárně.

 

Za klub seniorek Ing. Jana Strnadová

 


 Kostnice

 

Chrám sv- Barbory

 

Vlašský dvůr

 

Zámek Kačina

 

foto: Blanka Svobodová