Velikonoční dílny v Ostředku

Spolek Cesta pro venkov ve spolupráci s obcí pořádaly v sobotu 26. března 2016 již tradiční velikonoční dílny. Této akce se zúčastnilo více jak 30 dětí. Na šesti stanovištích děti vyráběly velikonoční kuřátka a zajíčky, papírové košíčky, zápichy do květináčů a zdobily perníčky.

K Velikonocům patří samozřejmě pomlázka, kterou si děti upletly a ozdobily stuhami.

Všem, kteří se na těchto dílnách podíleli, děkujeme. 

 

Blanka Svobodová

 

 

Foto Renáta Lokajíčková