Povinné revize kotlů na tuhá paliva

Nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) přináší majitelům kotlů na tuhá paliva počínaje letoším rokem nové povinnosti.

Máte-li doma kotel na pevná paliva s příkonem 10kW a vyšším, může vás od ledna 2017 obecní úřad s rozšířenou působností požádat o předložení dokladu o revizi kotle. Jinak řečeno první revizi kotle si musíte nechat udělat do konce letošního roku. Revize platí na dobu dvou let a kromě jiného bude obsahovat také informaci o emisní třídě kotle. V případě, že nebudete mít platnou revizi, hrozí vám pokuta až 20.000Kč.

 

Dalším důležitým termínem je září 2022, od kdy bude možné používat jen kotel 3. emisní třídy, tj. jen moderní zplyňovací a automatické kotle. Pokud nebudete mít takový kotel, může vám příslušný obecní úřad uložit pokutu až 50.000Kč.

 

Nový zákon rovněž řeší používání zakázaných paliv jako např. odpadů, plastů, uhelných kalů. I v tomto případě lze udělit pokutu až do výše 50.000Kč.

 

Pokud máte zastaralý kotel, doporučujeme využít tzv. kotlíkovou dotaci od Středočeského kraje. Příjem žádostí v rámci 1.kola probíhá až do 15. září 2016. Předpokládá se, že od 3. října 2016 pak začne příjem žádostí ve druhém kole. Více informací naleznete na webu:   www.kr-stredocesky.cz/web/20994/176

 

OÚ Ostředek