Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v Ostředku

V průběhu loňského roku realizovala obec Ostředek projekt "Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v Ostředku", který byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt spočíval ve výměně oken a dveří, zateplení vnějšího pláště budovy a rekonstrukci topné soustavy zahrnující instalaci plynového kotle a tlakové nádrže na plyn.

Celkové náklady projektu činily 4.552.434,50Kč, z toho 3.730.223,40Kč obdržela obec jako dotaci. 

Mimo dotační projekt bylo ještě nutné provést hydroizolaci budovy a vybudovat panelovou cestu k tlakové nádrži při celkových nákladech 206.266,25Kč.

Kolaudace proběhla dne 22.prosince 2015.

 

Foto: Marek Škvor