Slavnostní zahájení stavby Skupinového vodovodu CHOPOS

V sobotu 19. října byla slavnostně v Zálesí zahájena stavba Skupinového vodovodu CHOPOS.

Cesta k tomuto okamžiku byla dlouhá a trnitá. Trvala téměř 7 let. Před čtyřmi roky celý projekt málem krachl, protože několik obcí od projektu odstoupilo.

Zůstaly tři obce – Vranov, Teplýšovice a Ostředek. Postupně se přidaly další čtyři - Čakov, Divišov, Struhařov  a Chotýšany. Zásadní pro zdar projektu bylo jeho zastřešení svazkem CHOPOS.  

Velké poděkování patří všem, kteří se během těch dlouhých let zasloužili o to, že jsme se mohli v sobotu v Zálesí sejít a symbolicky stavbu zahájit.

Před desátou hodinou se na okraji Zálesí sešli zástupci sedmi dotčených obcí, zástupci zhotovitele, projektanta a další hosté, aby společně v průvodu vedeném kapelou Vranovanka došli do místa, kde bude stát budoucí vodojem - srdce našeho vodovodu. V průvodu kráčela také Sněhurka a sedm trpaslíků, symbolizujících sedm obcí zapojených do projektu.

Po české státní hymně krátce pohovořil ing. Kratochvíl, manažer DSO CHOPOS. Pan farář Janata pak požehnal vodě ze Želivky a stavbě vodovodu.

Poté již starostové obcí převzali z rukou svých trpaslíků krumpáče a provedli první slavnostní výkop stavby. Pomoci jim přišli i další zástupci obcí a dále se na slavnostním výkopu podíleli také zástupce projekční firmy VRV a představitelé všech tří zhotovitelských  firem.

Roli hlavních aktérů následně převzala Sněhurka s trpaslíky. Odhalili základní kámen stavby vodovodu a pokřtili ho želivskou vodou. Oficiální část programu zakončili starostové přípitkem (vodou ze Želivky).

V pondělí 21. října byla stavba předáním staveniště zahájena i oficiálně. Za 720 dnů by u nás měla téct voda ze Želivky.

Ing. Marek Škvor, starosta  


   

Foto: Lucie Chvojková

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci