Státní veterinární správa - Povinné čipování psů

Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 130 dní na to, aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Proč se povinnost zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

·        zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.),

·  účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

·  umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,

·  bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

·  zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.

Po očipování psa je žádoucí, aby byl zaevidován v některém z registru čipovaných zvířat. Registrace je většinou bezplatná, záleží na typu čipu.

Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR

Národní registr majitelů zvířat, P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2

www.narodniregistr.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český registr zájmových zvířat a majitelů, WINVET, s. r. o., Evropská 116/655, 160 00 Praha 6

www.czpetnet.cz

czpetnet@czpetnet

 

Centrální evidence zvířat a věcí, DATAK, s. r. o., oddělení evidence, Okružní 592, 280 02 Kolín V.

www.identifikace.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

BackHome registr zvířat, GS Partners, s. r. o., Počernická 96, 108 03 Praha 10

www.backhome.cz

 

 

IFTA registr, Werfft spol.s.r.o. Šumavská 416/15, Brno 602 00

www.iftaregistr.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V ČR existují ještě tzv. Evidence chovatelů psů, které si zřizují jednotlivé městské úřady či magistráty obecně závaznou vyhláškou a také je samostatně spravují výhradně pro svoje potřeby a potřeby místně příslušných obyvatel.

 

Další informace ze Státní veterinární správy:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

https://www.svscr.cz/svs-pripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-do-konce-roku/

 

 

Leták ke stažení: Povinné označování psů

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci