Zájezd s klubem seniorek 25. 5. 2019

Obec Ostředek a klub seniorek uspořádaly v sobotu 25.května 2019 zájezd.

Nejdříve jsme navštívili zámek Ctěnice. Zámecký areál Ctěnice leží v osadě Ctěnice, která od roku 1950 spadá do katastrálního území Vinoř a od roku 1974 je součástí Prahy 9. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Dnešním majitelem je Hlavní město Praha, které objekt nechalo zrekonstruovat. Od roku 2012 spravuje a provozuje zámecký areál Muzeum hlavního města Prahy. V zámku jsme si prohlédli expozici cechů a řemesel. Viděli jsme jejich znaky a prapory a různé předměty, které s nimi souvisí. V zámku jsme si také prohlédli výstavu skleněných výrobků a maketu nádraží Praha Těšnov včetně vláčků.

Po prohlídce zámku jsme odjeli na oběd do Kralup nad Vltavou. Po obědě jsme pokračovali dále do Nelahozevse. Nejprve jsme navštívili renesanční zámek, který byl v roce 1992 vrácen Lobkovicům. V zámku jsme viděli bohaté interiéry včetně sbírek obrazů, zbraní a loveckých trofejí.

V Nelahozevsi jsme také navštívili rodný dům Antonína Dvořáka, v němž se v roce 1841 hudební skladatel narodil a žil zde do svých dvanácti let. V současné době je v domě skladatelovo muzeum. Dvořákova hudba je známá po celém světě, zvlášť pak v Americe. Když v roce 1969 stanul první člověk na Měsíci, byl jím americký kosmonaut, kterému byla hrána Dvořákova Novosvětská symfonie.

Poděkování patří obci Ostředek, za uhrazení nákladů na dopravu zájezdu z prostředků obce.

Ing. Jana Strnadová        

kavárna u zámku Ctěnice

zámek Ctěnice

součástí prohlídky zámku byla prohlídka výstavy skla

interiéry zámku Ctěnice

erby cechů

maketa Těšnovského nádraží

zámek Nelahozeves

interiéry zámku Nelahozeves

sbírka zbraní

nádvoří zámku Nelahozeves

vstup do zámku Nelahozeves

rodný Dům Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

zámek Nelahozeves a náš výletní autobus

foto: Blanka Svobodová

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci