Den dětí v Ostředku dne 1. 6. 2019

Dne 1. června 2019 uspořádal Spolek cesta pro venkov a obec Ostředek ku příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí dětský den u Mžížovického rybníka. Vydařilo se velice krásné počasí a tak k lesu u Mžížovického rybníka přišel velký počet dětí v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Všechny děti na startu u modré paní obdržely samolepku s jejich jménem a podrobnější informace o tom, co je čeká. Poté vyrazily na trasu pohádkovým lesem. Pro děti bylo připraveno 8 stanovišť, na kterých mohly ukázat svoji zručnost, šikovnost, postřeh, dovednosti, um a naučit se spoustu zajímavých věcí. Na prvním stanovišti čekal na děti vodník s vodnicí a připraveným rybolovem. U stolečku s rekvizitami čekal na děti Dědeček Hříbeček, u kterého si děti procvičily svoji paměť. Po vystoupání prudkého kopce už děti vyhlížela krásná Římanka, kde děti musely ukázat svou šikovnost a dovednost v házení kroužků. Dále v hlubším lese na děti čekala čarodějnice, u které děti hledaly rozdíly na podobných obrázcích perníkové chaloupky. Další stanoviště bylo v moci piráta a děti zde zdokonalily svou zdatnost v chůzi na chůdách. Na paloučku v lese čekala indiánka, u které si děti procvičily paměť a ukázaly svou šikovnost při stavbě pyramidy z lego kostiček. U makové panenky si děti vyzkoušely svoji zručnost při shazování plechovek. A poslední disciplína čekala na děti u dvou princezen kde děti, při navlékání korálků na náramky, zapojily především svoji zručnost.

U každé z disciplín děti, za splnění, obdržely Ostřeďáček, a všechny takto nasbírané Ostřeďáčky vyměnily v cíli za balíček dárečků a laskominek. Poté už utíkaly skákat na skákací hrad, zatímco rodiče jim opékali špekáčky. Poděkování patří všem, kteří přispěli s organizací na této vydařené akci. 

 

Michaela Nedvědová

foto: Mgr. Alena Měchurová, Jana Neradová 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci