Volba prezidenta ČR - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

ČÍSLO JEDNACÍ:  199100/2017  |  DATUM:  15.12.2017


Volba prezidenta České republiky
 konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že

svolávám

první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek Třebešice, pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční dne 21. prosince 2017 v 15:00 hodin v budově OÚ Třebešice se sídlem Třebešice č.p. 39.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.


Hana Moravcová
starostka obce