Zasedání ZO 26.10.2017 v 19:30 hod, navržený program

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání: čtvrtek 26.10.2017 v 19.30 h

Místo konání: OÚ Třebešice

 

NAVRŽENÝ PROGRAM

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 7.9.2017
  3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
  4. Návrh rozpočtu obce 2018
  5. Různé
    Diskuze
    Závěr zasedání

Hana Moravcová
starostka obce