Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

ČÍSLO JEDNACÍ: 88100/2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s t a n o v u j i

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

Okrsková volební komise pro volební okrsek Obec Třebešice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je čtyřčlenná.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 21.8.2017.