Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

ČÍSLO JEDNACÍ: 100/2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 


V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

Počet okrsků:                           1
Sídlo volebního okrsku č.1:     Obecní úřad Třebešice, Třebešice 39, 257 26 Divišov

 

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 5.9.2017.