Oznámení o zveřejnění záměru obce

ČÍSLO JEDNACÍ:  208100/2017  |  DATUM:  21.12.2017


ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU

Věc: pronájem nebytových prostor v budově OÚ Třebešice 39

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím, zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v domě č.p. 39 v Třebešicích.

Tento záměr bude vyvěšen na ÚD a EÚD a občané mohou předložit na Obecní úřad své připomínky a nabídky ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení. 


Hana Moravcová
starostka obce