Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb

ČÍSLO JEDNACÍ:  209100/2017  |  DATUM:  28.12.2017


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

Starostka obce Třebešice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2Místem konání voleb ve volebním okrsku Třebešice je volební místnost v přízemí budovy Obecního úřadu v Třebešicích čp. 39.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky anebo diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejméně 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, poškozené nebo jinak označené hlasovací lístky nové.


Hana Moravcová
starostka obce