VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

ČÍSLO JEDNACÍ:  168100/2017  |  DATUM:  10.11.2017


Volba prezidenta České republiky
konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, 

s t a n o v u j i

pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, minimální počet členů okrskové volební komise takto:
Okrsková volební komise pro volební okrsek Obec Třebešice je pětičlenná.

 

Hana Moravcová
starostka obce