2021

1/2021

Žádost:
Č.j.: 027/2021 | 02.02.2021

Podatel 1): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Podatel 2): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Oba právně zast.: JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10, ID datové schránky: zdufgqs
Příloha: plná moc

Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 29. 12. 2020

Vážení,
obracím se na Vás v zastoupení mých klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. §95 zastupitelstvo obce o svém zasedání pořizuje zápis. Dne 29. 12. 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Třebešice. Tímto uctivě žádáme o zaslání zápisu z tohoto zasedání v elektronické podobě do datové schránky právního zástupce manželů xxxxxxxxxx.
Dále žádáme o informaci, zda zastupitelstvo zasedalo i v jiné dny v rozmezí od 2. 12. 2020 do dnešního dne, včetně. Pokud zasedání zastupitelstva v tyto dny proběhlo, žádáme zároveň o zaslání zápisu i z těchto zasedání.
S úctou a s pozdravem.
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, v z. JUDr. Marek Hlaváč, advokát

Odpověď
č.j.: 027/2021-1  |  spis.zn: 027/21 106 OU  |  17.02.2021

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Třebešice obdržel dne 02. února 2021 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž v zastoupení klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 18.05.2020, požadujete následující informaci:
- Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 29. 12. 2020.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 29.12.2020 Vám zasíláme přílohou. pdfPříloha: Zápis ZO 29.12.2020
- Žádáte o informaci, zda zastupitelstvo zasedalo i v jiné dny v rozmezí od 2. 12. 2020 do dnešního dne (pozn. 02.02.2021), včetně. Pokud zasedání zastupitelstva v tyto dny proběhlo, žádáme zároveň o zaslání zápisu i z těchto zasedání.
Sdělujeme, že v období od 2.12.2020 do 02.02.2021 proběhlo jediné zasedání zastupitelstva dne 29.12.2020, viz dotaz výše.
S pozdravem, Hana Moravcová, starostka


 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci