Vyhláška č. 1/2000

Vyhláška č. 1/2000
o místních poplatcích nahrazuje
vyhlášku č. 1/95


Obecní zastupitelstvo obce Popovice schválilo dne 20. Prosince 1999 podle §16, 14 a 36 Zákona o obcích č. 367/1990 Sb. a ve znění pozdějších předpisů změnu čl. 3 odst. 4 vyhlášky č. 1/95.


Sazba poplatků ze psů činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč
b) za každého druhého psa a dalšího 100,- Kč
c) u osob uvedených v odst. š čl. 3 se snižuje uvedená částka za jednoho psa o 50%.

Tato obecní vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Vyvěšeno dne 7.12.1999
Sejmuto dne 30.12.1999

starosta
zástupce starosty