Jednání Zastupitelstva obce Popovice 13. 12. 2017

       O Z N Á M E N Í

 

     Obec Popovice oznamuje , že dne 13.12.2017  od 18.00 hodin

     se uskuteční  jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ

     Popovice.

     Program vyvěšen dne 5.12.2017. Je  zveřejněn též na úřední

     elektronické desce Obce Popovice na  http://www.popoviceobec.cz

    

 

 

Program :   1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.

                     2) Volba ověřovatelů zápisu.

                     3) Schválení Rozpočtového opatření č.11 a12 .

                     4) Schválení  návrhu rozpočtu Obce Popovice na rok 2018.

                     5) Úprava odměn neuvolněným zastupitelům pro rok 2018 dle

                          nařízení vlády č.318/2017.

                     6) Diskuze , došlá pošta , závěr.

 

 

 

Zveme na jednání  občany.

 

                                                               František Páv, starosta Obce Popovice