Jednání Zastupitelstva obce Popovice 27. 11. 2017

O Z N Á M E N Í

 

     Obec Popovice oznamuje , že dne 27.11.2017  od 18.00 hodin

     se uskuteční  jednání Zastupitelstva obce Popovice v kanceláři OÚ Popovice.

     Program vyvěšen dne 16.11.2017. Je  zveřejněn též na úřední

     elektronické desce Obce Popovice na  http://www.popoviceobec.cz

    

 

Program:  
1) Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva.
2) Volba ověřovatelů zápisu.
3) Schválení Rozpočtového opatření č.10 a11.
4) Projednání návrhu rozpočtu Obce Popovice na rok 2018.
5) Schválení darovacích smluv subjektů na vánoční besídku.
6) Projednání žádosti o.p.s. Posázaví o finanční příspěvek pro rok 2018.
7) Projednání dopisu manželů Jana a Lidie Švejdových .
8) Projednání změny úředních hodin Obecního úřadu Popovice od roku 2018.
9) Projednání postupu při realizaci GDPR v podmínkách Obce Popovice.
11) Projednání a schválení návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku na DČOV – manž. Kalouskovi.
12) Došlá pošta, připomínky zastupitelů, diskuze.
13) Závěr.

 

Zveme na jednání  občany.

 

                                                               František Páv, starosta Obce Popovice