Upozornění - ořez dřevin a keřů

Upozornění !!

Obec Popovice žádá všechny majitele pozemků , zejména v obci a osadách , kde se nacházejí dřeviny nebo keře , které zasahují do obecních komunikací , aby provedli jejich ořez . Zlepší se tak výhledové poměry , průjezdnost komunikací zejména při zimní údržbě a svozu komunálního odpadu. Pokud nedojde k ořezu samotnými majiteli těchto dřevin , ořez provedou zaměstnanci obce po 15.listopadu 2017  na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.10.2017. Děkujeme za pochopení.

V Popovicích dne 26.10.2017                                                                                                František Páv, starosta obce ,v.r.