Odečty vodoměrů 27. 10.-29. 10. 2017

Proběhnou ve dnech 27.10.-29.10.2017 u majitelů přípojek vodovodu Popovice a Mladovice . Majitelé přípojek jsou povinni umožnit v těchto dnech přístup zastupitelům obce  k vodoměrné stanici. Pokud v uvedených dnech nebude odečet pro Vaši nepřítomnost proveden  do 5. 11.2017 doručte stav vodoměru na obecní úřad nebo údaje se svým jménem , podpisem a číselným stavem spotřeby vody vhoďte do schránky před budovou OÚ Popovice.

V Popovicích dne 10.10.2017                                                                                             František Páv,starosta obce v.r.