Úřední hodiny středa 20. 9. 2017

Pro účely delegace členů a náhradníků do okrskové volební komise volebního okrsku Popovice zaregistrovanými hnutími a politickými stranami  jsou na OÚ Popovice úřední hodiny takto:

ve středu 20.9.2017

od 08.00 hod. - 12.00 hod.

a

od 13.00 hod. do 16.00 hod.

V Popovicích dne 4.9.2017

 

                                                                                                                                                 František Páv,starosta obce v.r.

 

Vyvěšeno:4.9.2017

Sejmuto: 21.9.2017