Poplatky pro rok 2018

I N F O R M A C E

Vážení občané.

Pro rok 2018 se výše poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku  ze psů se nemění.

Rovněž tak poplatek za odběr vody z obecních vodovodů se také nemění .

Výběr poplatku za komunální odpad a ze psů začíná ve středu 10.1.2018.

V Popovicích dne 18.12.2017                                                               František Páv, starosta obce v.r.