Úřední deska (Popovice)

Filtr
Zobrazit 
Návrh Závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za rok 2023 10. červen 2024
Záměr obce Popovice - pronájem části pozemku p. č. 1695/1 v k. ú. Popovice u Benešova 3. červen 2024
Protokol o zkoušce pitné vody č. 2024/0603 3. červen 2024
Protokol o zkoušce pitné vody č. 2024/0580 3. červen 2024
Schválený Závěrečný účet obce Popovice za rok 2023 22. květen 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 16. duben 2024
Informace o svozu bioodpadu 21. březen 2024
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024 12. březen 2024
Protokol o zkoušce vzorku pitné vody č. 2024/0088 5. únor 2024
Zápis č.11/2023 26. leden 2024

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci