Poskytnutí informace k volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.-21. 10. 2017 a volbám do PS PČR ve dnech 25. 10.-26. 10. 2013 a volbám prezidenta ČR ve dnech 12. 1.-13.1. a 26. 1. - 27. 1. 2018

Žádost:

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaným ve dnech 20.10. – 21.10.2017:

1) Věk, pohlaví, nominující politická strana předsedy OVK a dále informaci o tom, zda byl totožný předseda OVK u voleb do PSP konaných dne 25.10. – 26.10.2013,

2) věk, pohlaví a nominující politická strana ostatních členů OVK,

3) věk, pohlaví, délku trvání pracovního poměru zapisovatele a dále informaci o tom, zda vykonával funkci zapisovatele poprvé,

4) běžný účel budovy, ve které byla volební místnost umístěna (např. hospoda, škola, úřad, domov důchodců),

 

a to pro okrsek č. 1.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 a kolik z nich nebylo včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby Prezidenta republiky konané v roce 2018 a kolik z nich nebylo včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.

Odpověď

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci