Oznámení zasedání Zastupitelstva obce Kozmice 29. 11. 2017

OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 29. 11. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Rozpočtové opatření č. 6

4) Návrh rozpočtu na rok 2018

5) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 - 2021

 

 

 

V KOZMICÍCH 22. 11. 2017                                                                                Helena Matoušková

                                                                                                                         starostka obce

Vyvěšeno dne:  22. 11. 2017

Sňato dne:     ……………………