Oznámení pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 1. 11. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Záměr  č.5/2017 směna mezi paní.M.B. a obcí Kozmice

4) Zpráva z přezkoumání hospodaření obce Kozmice

5) Žádost o vyjádření k plánované stavbě  Kozmice - VN,TS,kNN .Ze stávajícího nadzemního vedení VN,bude provedena odbočka nadzemním vedením na novou jednosloupovou trafostanici podél pozemku ppč.229/4

6) Dotaz na možný odkup objektu v Kácové Lhotě st. parc. 169 od pana L.K.

7) Podaná žádost na dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj  - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)

8)Návrh řešení podomního prodeje

9)Různé

V KOZMICÍCH 23. 10. 2017                                                                                

Helena Matoušková

starostka obce

 

Vyvěšeno dne:  23. 10. 2017

Sňato dne:     ……………………