Oznámení záměru - Sportovní a volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova

Oznámení záměru s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 podle § 6 zákona č. 110/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Název záměru: 

,,Sportovní a volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova."