Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice 28. 6. 2017

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 28. 6. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3) Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.

4) Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice.

5) Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště.

6) Projednání odstranění kabin na pozemku.

 

 

 

V KOZMICÍCH     21. 6. 2017                                                               

              Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2017

Sňato dne:     ……………………