Vodné a stočné pro rok 2017

Vodné pro rok 2017 – domácnosti 27,- Kč/m3 vč. DPH.

Stočné pro rok 2017 – domácnosti 50,-Kč/m3 vč. DPH.

 

Vyhlášení ceny vodného pro rok 2017  Usnesením 3/2017 ze dne 26. 4. 2017 zastupitelstva obce Kozmice, byla schválena cena vody z veřejného vodovodu s účinnosti od 1. ledna 2017.  Vodné domácnosti 27,- Kč/mvč. DPH. Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017.

 

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2017

Usnesením 3/2017 ze dne 26. 4. 2017 zastupitelstva obce Kozmice byla schválena cena stočného

s účinnosti od 1.ledna 2017.

Stočné odvedené domácnostmi 50,- Kč/mvč. DPH.

 

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017.