Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 15. 2. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Územní studie Z3-9 - projednání

4) Požární řád obce Kozmice

5) Interní směrnice 1/2017

6) Návrh znaku a vlajky pro tři místní části Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov

 

V KOZMICÍCH   3. 2. 2017                                                                                Helena Matoušková

starostka obce

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2017

Sňato dne:     ……………………