Zasedání Zastupitelstva obce Drahňovice

OZNÁMENÍ

 

o konání zasedání Zastupitelstva obce, které bude dne 8. 1. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Zahájení ve 20,00 hod.


Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení
4. Kontrola usnesení ze dne 27. 11. 2015
5. Došlá pošta
6. Schválení vydání územního plánu obce Drahňovice
7. Různé
8. Návrh usnesení
9. Závěr


V Drahňovicích dne 18. 12. 2015