Zastupitelé

Starosta obce Mgr. Martin Schovánek
Místostarosta obce Vladimír Šenk
Předseda finančního výboru Milan Pohan
Členové Jiří Knap
  Petr Kudrna
Předseda kontrolního výboru František Smrkovský
Členové Blanka Koudelková
  Ing. Jan Kuthan
Předsedkyně sociální komise Marie Pytelková

 

Zastupitelé obce Čakov
Jiří Knap
Blanka Koudelková
Ing. David Koudelka
Milan Pohan
Martin Schovánek
František Smrkovský
Vladimír Šenk