Mrač

Územní plán

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚPSÚ MRAČ PO ZMĚNĚ Č.4
Základní členění území
Hlavní výkres - sever
Hlavní výkres - jih
Kordinační výkres
Širší vztahy
Textová část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚPSÚ MRAČ PO ZMĚNĚ Č.3
Základní členění území

Hlavní výkres - sever
Hlavní výkres - jih
Koordinační výkres
Širší vztahy
Textová část

Opatření obecné povahy o vydání změny č. 2A ÚPSÚ
Hlavní výkres - změna č.2A

Opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru
Hlavní výkres - změna č.1

Vyhláška - vydání Územního plánu sídelního útvaru Mrač 1998
Územní plán sídelního útvaru 1
Územní plán sídelního útvaru 2
Legenda

Obec Mrač

 
Publicita zveřejněna: 20.6.2023

Doplnění stok. sítě


stavebni upravy ou publicita

Základní informace o obci
:
statut: obec 
NUTS 5 (obec): CZ0201 530204 
okres (NUTS 4): Benešov (CZ0201)
kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ 020)

obec s rozšířenou působností: Benešov 

katastrální výměra: 615 ha 
počet obyvatel: 852 (k 1.1.2023)

z toho     muži: 418 ženy: 434
nadmořská výška: 270 - 410 m
první zmínka o obci: rok 1318 
katastrální území: Mrač


adresa obecního úřadu: Mrač 14, 257 21 Poříčí nad Sázavou 
starosta: František Zvolský 

tel./fax: 317 779 233
GSM: 737 059 112 - mimo pracovní dobu pouze SMS

ID datové schránky: u25jdtk
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Oficiální web: https://www.chopos.cz/mrac-titulni-strana.html
Facebookové stránky obce: 
www.facebook.com/OBEC-MRAČ-105036015561812/
Instagram knihovny: www.instagram.com/knihovna_mrac

Vítání občanků

Vážení rodiče, také letos proběhne vítání nových občánků obce Mrač a to v neděli 22.září 2024 v sále Obecního úřadu. Informace naleznete v přiloženém plakátku.

podrobné info zde:

Poplatky za svoz odpadů a psa v roce 2024

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2024

SPLATNOST DO 29.2.2024 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem:                             1200,- Kč/rok

Poplatek za nemovitost bez trvalého pobytu:                      1200,- Kč/rok

Osoba trvale samostatně žijící

a současně dosaženého věku 65 let                                        800,-Kč/rok

 

 Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka musí být uhrazena do 29.2.2024 a druhá splátka do 30.9.2024.

 

UPOZORŇUJEME:
Svozová nádoba musí být označena pouze jednou platnou svozovou známkou určenou pro daný rok, obsah nádoby a pravidelnost svozu.

Do 29.2.2024 je platná známka z předchozího roku 2023, případně musí být vylepená nová známka platná pro rok 2024.

POPLATEK ZA PSA:

poplatek za psa:                                                                          200,- Kč/rok

za druhého a dalšího psa:                                                          200,- Kč/rok

poplatek za psa, držitele staršího 65 let:                                  100,- Kč/rok

za druhého a dalšího psa, držitele, staršího 65 let:                 100,- Kč/rok

 

MÍSTNÍ POPLATKY JE NUTNO UHRADIT DO 29.2.2024

ÚHRADA: pokladna OÚ Mrač

Pondělí: 8 – 12   14 - 17 hod.

Středa: 8 – 12   14 - 17 hod.

Čtvrtek: 8 – 12 hod.

 

na číslo účtu: 320 100 369/0800

bankovním převodem nebo platbou přes internetové bankovnictví 

variabilní symbol: (číslo popisné, evidenční)

https://platby-sc.cz/obec/benesov/mrac 

(po zaplacení převodem - známky k vyzvednutí na OÚ)

 

 informace o kombinovaném svozu odpadu zde:

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Varování před podvodnými SMS

Ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní instituce se již delší dobu potýkají s problémem tzv. phishingových útoků. Občanům chodí podvodné SMS a e-maily, které se tváří jako informace od státu, především o problematice dávek a státní pomoci. Tyto zprávy pak odkazují na falešné webové stránky. Falešné webové stránky se snaží nalákat občany k poskytnutí citlivých osobních či bankovních údajů, jejichž zneužitím by útočníci mohli získat kontrolu například nad jejich bankovním účtem. Některé podvodné stránky působí velmi věrohodně. 

přiložený info leták zde:

Pomoc Ukrajině - přehled informací

změny na Krajských asistenčních centrech pomoci k 30.4.2022 - CZ:

změny na Krajských asistenčních centrech pomoci k 30.4.2022 - UA:

pomoc pro Ukrajince přicházející do Česka:

chcete pomoci - info zde:

psychologická pomoc pro občany:

Informace UA -zelený stupeň CZ:

Informace UA - zelený stupeň UA:

Informace UA - oranžový stupeň CZ:

Informace UA - oranžový stupeň UA:

Krajská asistenční centra Středočeského kraje CZ - info zde:

Krajská asistenční centra Středočeského kraje UA- info zde:

Nabídka pomoci spolků osob se zdravotním postižením pro zdravotně postižené z Ukrajiny:

Nejste na to sami - odborné rady ohledně zdravotního stavu:

Kurzy_ČJ_pro_děti_UKR.

Kurzy_ČJ_UKR.

desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR - CZ:

desatero pro občany Ukrajiny pracující v ČR - UA:

leták - Pozor na podvodníky - CZ:

leták Pozor na podvodníky - UA:

ukrajina_-_letak_Pomoc_dobrovolníci_CZ:

změna provozní doby Krajských asistenčních center od 1.6.2022 - CZ:

změna provozní doby - Krajských asistenčních center k 1.6.2022 - UA:

Úřad práce Benešov - informace o volných pracovních místech vhodných pro občany Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana :

Úřad práce Benešov - aktualizace k 21.6.2022 - volná pracovní místa vhodná pro občany Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana:

nové k 17.8.2022

info registrace uprchlíků od 17.8.2022 - CZ zde:

info registrace uprchlíků od 17.8.2022 - UA zde:

Úřad práce Benešov - aktualizace k 26.9.2022 - volná pracovní místa vhodná pro občany Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana:

 Úřad práce Benešov - aktualizace k 28.11.2022 -volná pracovní místa vhodná pro občany Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana

Úřad práce Benešov - aktualizace k 20.1.2023 -volná pracovní místa vhodná pro občany Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana:

 

 nové k 17.5.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí - legislativní změny - úprava podpory uprchlíků z Ukrajiny

          - změny u příspěvku pro solidární domácnost

          - humanitární dávka CZ

          - humanitární dávka UA

          - informace pro ubytovatele - změny platné od 1.4.2023, otázky a odpovědi

          - informace pro ubytovatele - změny platné od 1.4.2023

nové k 1.7.2023

Státní humanitární ubytování od 1.7.2023.pdf

 

 

Ukládání odpadů v hospodářském dvoře

Provozní doba pro ukládání odpadů v hospodářském dvoru od 1.4. do 31.10.

Termíny provozní doby v letním období zde:

 

Provozní doba pro ukládání odpadů v hospodářském dvoru od 1.11. do 31.3.

Termíny provozní doby v zimním období zde:

 

Odložit odpad zde mohou pouze fyzické osoby, které mají uhrazený poplatek za likvidaci odpadů v obci Mrač.

Na ukládání odpadů dohlíží pověřená osoba.

Ukládání stavebního odpadu, odpadu z podnikání a autodílů je zde zakázáno.

 

Zastupitelstvo

Starosta:
František Zvolský

Místostarosta:
Pavel Škvor


Zastupitelé
Bc. Eliška Bártová

Radek Dvořák
Mgr. Jiří Frantl
Mgr. Kateřina Fumferová
Bc. Nikola Kozáková
Eva Krčilová
Tomáš Kuchta
Jaroslav Platil
Jan Stegura


Výbory :
Kontrolní výbor:
předseda: Bc. Eliška Bártová, členové: Tomáš Kuchta, Jaroslav Platil
Finační výbor:
předseda: Eva Krčilová, členové. Bc. Nikola Kozáková, Dana Jůzová


Komise:
Komise krizového řízení:
předseda: František Zvolský, členové: Pavel Škvor - velitel JSDHO
Kulturní komise: předseda: Mgr. Martina Poupětová, Tomáš Kuchta, Jolana Škvorová, Dana Jůzová 
Stavební komise: předseda: Šárka Zvolská, Bc. Eliška Bártová, Radim Bejlek 

Historie

Mrač v plenkách

První zmínky o Mrači pochází z roku 1318, z dob, kdy zde na tvrzišti zbudovaném na podlouhlém vejčitém pahrbku sídlil nechvalně známý lapka Zdislav z Mrače. Jeho předkové tu však pobývali na dřevěném hrádku již v polovině 13. století. Z toho se dochovalo již jen tvrziště v podobě dvou pahorků, příkopu a valů, které je nejenom pro Mrač velmi významným dokladem dávné historie, způsobu života a úrovně osídlení této lokality. Proto je celý areál také zapsán jako registrovaná kulturní památka.
S druhou mračskou tvrzí, již si tehdejší majitel postavil dále od někdejšího sídla Zdislavova, na nejnižším konci vyvýšeniny, nad potokem, je spojován už další rod, jehož příslušníci náleželi k panské šlechtě, ke známým Benešovicům. Jako první z nových majitelů se uvádí Beneš z Lopřetic seděním na Mrači (konce  14. století). Majitelé se pak často měnili.


Léta prosperity, hubené období a selská rebelie

Hospodářský dvůr stával východně od tvrze a v době svého největšího rozmachu byl ústředním dvorem pro rozlehlé panství od Konopiště až ke Komornímu Hrádku. Počátkem 18.  století byla v severozápadním rohu dvora zahájena stavba barokního zámečku, z něhož zbyly pouze obvodové zdi s okenními otvory a prvky svědčícími o ušlechtilé snaze stavebníků.    
K majetkové změně došlo na Mrači v r. 1727, kdy zdejší statek prodal Norbert z Vrbna Janu Josefu hraběti z Vrtby, majiteli sousedního Konopiště.
V roce 1887 získává konopišťské panství včetně Mrače, koupí od Lobkoviců následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este.
Za významnou událost můžeme považovat selskou rebelii na Konopišti v červenci roku 1775, při níž byl zastřelen čtyřicetiletý sedlák Tomáš Přeučil z Mrače č.p. 19. Je pohřben ve společném hrobě u zdi chvojenského hřbitova, kde je i pamětní deska.

20. století a chuť budovat

V roce 1913 se tu zřídila vlaková zastávka. Po válce byl samotnými občany vybudován vodovod (1948) a neváhali ani přiložit ruku k dílu při stavbě restaurace a samoobsluhy (1975; práce zdarma na investiční akci Jednoty; objekt ovšem již několik let slouží jiným účelům), při budování horní požární nádrže a na konci 80-tých let i k přestavbě hospodářských budov na dnešní obecní úřad (v takzvané Akci "Z"). Otevřela se také dálniční přípojka (červenec 1971), elektrifikovala se železnice (1971) a zavedla se autobusová zastávka (1971).
Také komorový odstřel ve státním lomu v Mrači roku 1952 byl místní událostí. Řada měsíců byla hloubena pod vysokou skalní stěnou asi 45 m dlouhá chodba, z níž se pak vyhloubily ještě 4 boční chodby, jež se po ukončení kamenických prací daly zaplnit starým vojenským muničním materiálem, jako bombami, granáty a střelným prachem. Tohoto materiálu byly dovezeny celé vagony. Po přípravných pracích byl zabetonován vchod do hlavní štoly. Ale přece jen se nevědělo, co to provede. Občané museli zotevírat okna a dveře, zhasit ohně a opustit své domovy. Vraceli se až dlouho po hromové ráně, kdy žulová stěna byla rozdrcena. Elektrický odstřel při dodržení bezpečnostních opatření však nakonec dopadl dobře a skaláci měli zajištěnou práci.

Současnost

Do třetího tisíciletí obec vstoupila s novou hasičskou zbrojnicí (kde je i klubovna a tělocvična), s rekonstruovanou budovou obecního úřadu a novou restaurací, s opravenými a v noci osvětlenými soškami jejích patronů (sv. Jan Nepomucký a sv. Barbora), s rozrůstajícími se kulturními aktivitami včetně historických bitev na tvrzi se stále se zvyšujícím se počtem obyvatel a mnoho dalšího.

TRADICE

Ze staročeských tradic dlouho přetrvávalo ochotnické divadlo, dožínkové slavnosti, maškarní průvody, poutě s procesím ke kapličce do lomu, s tanečními zábavami pouťovými i posvícenskými a atrakcemi, obchůzky vsí – Mikuláš, pomlázka, plesy.
V obci probíhají soutěže v křížovém mariáši, taneční zábavy, mnohé akce pro děti a návštěvy jubilantů. Po dlouhá léta se pravidelně jednou za měsíc scházejí důchodci. Již po několik let se věřící schází na májové pouťové pobožnosti na návsi u zvoničky.


LITERATURA


Karel Nový: Železný kruh
Radovan Šimáček: Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318


FILMY ČÁSTEČNĚ NATOČENÉ V MRAČI

Jan Hus - kázání v Tužince (1954, historický, režie Otakar Vávra)
Odysseus a hvězdy - část filmu natáčena u č.p. 269  (1976, sci-fi, režie Ludvík Ráža)
Třicet případů majora Zemana - Pán ze Salzburku - zadržení kamionu v Tužince (1978, režie Jiří Sequens)
Trhala fialky dynamitem - filmováno na louce u čp. 17 (1992, komedia, Milan Růžička)
Čínská legenda – pohádka filmovaná v lomu.
Dobrodruzi - akční krimifilm Čína/Hong Kong/Francie/Česko - hrají: Andy Lau, Qui Schu, Ting-čchu Čang, Jean Reno … (v r. 2015 natáčený v kamenolomu

OSOBNOSTI
MUDr. František Jan Mošner (1797 - 1876)
- lékař - porodník, spisovatel a publicista
- narozen r. 1797 v Podmračí, v rodině konopišťského zahradníka. Podpora otcova zaměstnavatele, hraběte z Vrtby, mu umožnila vystudovat. Specializoval se na porodnictví. Působil v Olomouci kde je po něm pojmenovaná ulice. Od roku 1829 profesor olomoucké Akademie, stal se zároveň primářem v porodnici a nalezinci.
- napsal učebnici Babictví a odborné spisy z oboru pedagogiky a medicíny (např. didaktický spisek Pěstounka). Někteří badatelé se domnívají, že možností inspirace k sepsání Babičky Boženě Němcové byla Mošnerova kniha Pěstounka.
František Pilát (4. 1. 1874 - 6. 11. 1942)
- skladatel, trumpetista, dlouholetý člen České filharmonie, hudební pedagog
- č.p. 25, narozen 4.1.1874; učil se od dětství houslím, brzy také křídlovce, byl členem Benešovské kapely. Jako výborný hráč se osvědčil dlouholetým členstvím v České filharmonii. Napsal kolem sta skladeb tanečních, pochodových sól a lidových písní.
"Hra na trubku jest sice krásná, ale obtížná. To nesmí však tě zaraziti, neboť stálým cvičením a neochvějnou pílí dosáhneš brzy úspěchu!" František Pilát 1913

MVDr. Antonín Klauz (9.5.1905 - 6.5.1986)
- mikrobiolog, zakladatel veterinární diagnostiky, ředitel Ústředního státního veterinárního ústavu v Praze.
- č. p. 26

Prof. František Martiník (18.7.1931 - 11.11.2014)
- klarinetista, varhaník a hudební pedagog
- v r. 1952 vystudoval varhanní oddělení a hru na klarinet Státní konzervatoře v Praze , ve studiu hry na klarinet pokračoval na pražské AMU u prof. Vladimíra Říhy
- po studiích působil v Kulturním oddělení hlavního města Prahy a posléze se věnoval pedagogické dráze na Lidových školách umění a poté se stal ředitelem Státní konzervatoře v Praze. Mimo to byl zaměstnán v orchestru Smetanova divadla v Praze
- od r. 1991 žil v Mrači č.p.204
- aktivně provozoval koncertní činnost doma i v zahraničí. Kromě sólových koncertů byl  členem několika komorních souborů, zejména Dechového kvinteta Bohemia a Komorního sdružení profesorů Pražské konzervatoře
Ak. soch. Blažena Martiníková (21.12.1930 - 24.4.2018)
- akademická sochařka, 1949-1954 vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru prof. Otty Eckerta, na základě úspěšné závěrečné státní práce byla přijata za kandidátku spolku Mánes, část svého života vyučovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové
- od r. 1967 začala pracovat na "volné noze" jako členka Svazu československých výtvarných umělců a touto formou tvořila až do konce života
- od roku 1991 žila a tvořila v Mrači č.p. 204
- vytvořila mnoho plastik a reliéfů pro interiéry a ve spolupráci s architekty i exteriéry, např.: velkou figurální plastiku před mateřskou školou na pražském sídlišti Prosek, 18m dlouhou porcelánovou stěnu na plaveckém stadionu v Náchodě, její dílo je součástí výzdoby hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze, plastiky a reliéfy najdeme v řadě svatebních síní a na mnoha dalších místech
odkaz:
Josef Nádvorník
- narodil se v Mrači, č.p. 15, prožil zde dětství, docházel do benešovského gymnázia, po dalším studiu se stal děkanem v Dobříši.
MUDr. Jan Novák
- narodil v usedlosti č.p. 2, v Benešově vychodil gymnázium a po dalším studiu se stal lékařem v české porodnici v Praze.
Pekař Jan Marhoul
- spisovatel Vladislav Vančura (1891 - 1942) se při tvorbě tohoto známého baladického sociálního románu (1924) inspiroval skutečným osudem člověka, který svou dobrotivostí hraničící naivitou přijde i díky lidské bezohlednosti o všechno. Skutečný pekař Jan Marhoul byl otec Vančurova přítele, spisovatele Karla Nového. Žil tu se svým synem v dnes již neexistujícím Podelhotském mlýně (vydražil ho arcivévoda František Ferdinand d'Este, aby ho pak následně zrušil), který stál za Konopišťským potokem u dnešní osady Měsíční údolí.

Místní poplatky pro rok 2024 - komunální odpad, poplatek za psa

Místní poplatky za komunální odpad stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce Mrač č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (viz.sekce Obecně závazné vyhlášky).

Místní poplatky ze psů stanovené Obecně závaznou vyláškou obce Mrač č. 3/2019 o místním poplatku ze psů (viz. sekce Obecně závazné vyhlášky).

 

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2024

SPLATNOST DO 29.2.2024 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Poplatek za 1 osobu s trvalým pobytem:                             1200,- Kč/rok

Poplatek za nemovitost bez trvalého pobytu:                      1200,- Kč/rok

Osoba trvale samostatně žijící

a současně dosaženého věku 65 let                                        800,-Kč/rok

 Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka musí být uhrazena do 29.2.2024 a druhá splátka do 30.9.2024.

UPOZORŇUJEME:
Svozová nádoba musí být označena pouze jednou platnou svozovou známkou určenou pro daný rok, obsah nádoby a pravidelnost svozu.

Do 29.2.2024 je platná známka z předchozího roku 2023, případně musí být vylepená nová známka platná pro rok 2024.

POPLATEK ZA PSA:

poplatek za psa:                                                                          200,- Kč/rok

za druhého a dalšího psa:                                                          200,- Kč/rok

poplatek za psa, držitele staršího 65 let:                                  100,- Kč/rok

za druhého a dalšího psa, držitele, staršího 65 let:                 100,- Kč/rok

 

MÍSTNÍ POPLATKY JE NUTNO UHRADIT DO 29.2.2024

ÚHRADA: pokladna OÚ Mrač

Pondělí: 8 – 12   14 - 17 hod.

Středa: 8 – 12   14 - 17 hod.

Čtvrtek: 8 – 12 hod.

na číslo účtu: 320 100 369/0800

bankovním převodem nebo platbou přes internetové bankovnictví 

variabilní symbol: (číslo popisné, evidenční)

https://platby-sc.cz/obec/benesov/mrac 

(po zaplacení převodem - známky k vyzvednutí na OÚ)

 

Elektronická podatelna obce Mrač

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Mrač, Mrač 14, 257 21 Poříčí nad Sázavou, a to  v úředních hodinách.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.


Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:

Po    8-12     14-17

St     8-12     14-17

Čt     8-12


Výpisy z veřejných evidencí:           Výpisy z neveřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík                             - Rejstříku trestů
- Živnostenský rejstřík                       - Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Katastr nemovitostí


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách https://www.czechpoint.cz/public/accord_posts/jaka-je-vyse-poplatku/

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/


CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba: 155

Lékařská pohotovost Benešov: 317 756 485

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov: ústředna: 317 756 111

         potovost pro dospělé - interna pavilon E: 317 756 338             

           po - pá = 16:00 - 20:00, so + ne + svátky = 08:00 - 18:00

         pohotovost pro dospělé - chirudgie pavilon CH: 317 756 227, 317 756 254     

           po - pá = 15:30 - 07:00, so + ne  = pohotovost 24 h

         dětská lékařská pohotovostní služba - pavilon E: 317 756 253       

           po - pá = 16:00 - 20:00, so + ne + svátky = 08:00 - 18:00

Poliklinika Benešov Malé náměstí: 317 722 192

Hasiči: 150

Policie: 158

             Policie Čerčany: 974 871 720

Psí útulek - Strnadice u Maršovic: 317 835 190

Útulek pro psy a kočky - Naděje pro 4 packy - Opřetice u Bystřice: 608 277 306

Psí hotel  - Doubravice u Přestavlk: 605 261 161, 602 366 207

Veterinární lékař Mrač: 317 779 298

Veterinární lékař Pyšelka (u Čerčan): 603 942 336

Poruchy:

VHS Benešov - při poruše čerpadla: 840 205 206, 321 389 190

                       - při poruše dodávky vody: 840 205 206

ČEZ Distribuce, a.s. - bezplatná linka pro hlášení poruch: 800 850 860

Služby:

Pošta Poříčí nad Sázavou: 954 225 721   

     pracovní doba: PO 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

                             ÚT  08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

                             ST 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

                             ČT 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

                             PÁ 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

                            SO  Zavřeno                NE  Zavřeno

Pošta Benešov u Prahy: 954 225 601     

      pracovní doba: PO  08:00 -  18:00

                              ÚT  08:00 -  18:00

                              ST 08:00 -  18:00

                              ČT 08:00 -  18:00

                              PÁ 08:00 -  18:00

                             SO  08:00 -  12:00               NE  Zavřeno

Odvoz jímky: 732 974 626, 603 242 362

 

Základní škola a metršká škola Poříčí nad Sázovu: 

                           Základní škola:317 779 110, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                          Školní jídelna: 317 779 335

                          Mateřská škola:317 779 101, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Kontakty

Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

tel./fax.: (+420) 317 779 233   

GSM: (+420) 737 059 112
mimo pracovní dobu pouze SMS

e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: u25jdtk

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

č.účtu: 320100369/0800
IČ: 00232271

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:              8 -12 hod.   a  14 -17 hod.
Středa:                8 -12 hod.   a  14 -17 hod.
Čtvrtek:               8 - 12 hod.Registrace SMS

Registrace k odběru SMS

http://www.infokanal.cz/cweb/reg/MRAC

Vážení spoluobčané,
obec Mrač  Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naši obci. Ve snaze zajistit větší informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba je určena pro občany ve věku nejméně 16 let.Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

- plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
- plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie?
- uzavírkách silnic a místních komunikací?
- termínech mimořádných svozů odpadu?
- termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
- konání kulturních a společenských akcí?
- mimořádných změnách v provozní době úřadu obce  apod.?

- a další užitečné informace spojené se životem ve Vaši obci?
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, nebo se zaregistrujte na webových stránkách obce.
Tento systém je pro Vás zcela zdarma, náklady za zaslané SMS hradí obec.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?


SMS ve tvaru níže odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  317 779 233

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMRACmezeraCISLOPOPISNE

Př. REGISTRUJmezeraFRANTISEKmezeraZVOLSKYmezeraMRACmezera133

Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMRACmezeraCISLOPOPISNEmezeraEVID

Př. REGISTRUJmezeraFRANTISEKmezeraZVOLSKYmezeraMRACmezera133mezeraEVID


Poznámka:
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR zde:


Jak se odregistrovat pomocí SMS?


SMS ve tvaru:

ODREGISTRUJ

odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  317 779 233

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:

SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY
odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  317 779 233

Příklady SMS zpráv

Zprávy z obecního úřadu:
IK MRAC Pozvanka. Obec Mrac porada zajezd do divadla ABC na hru Dobre rozehrana partie ve ctvrtek 15.3.2012 od 19 hodin. Informace na tel. cisle 317 779 233 - p. Majerova nebo na webovych strankach obce.

IK MRAC  Upozorneni: dne 14. 3. od 13:00 do 18:00 v cele obci Mrac nepotece voda z duvodu opravy vodovodu.

(Poznámka: IK = InfoKanál)

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu

IK MRAC  CHMU IVNJ_2011/27 VYSOKY Velmi silne bourky pro okres BN od 28. 3. 2010 15:30 do 28. 3. 2010 18:30 do 1700 m.n.m
(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)
IK MRAC  CHMU PVI_2011/38  VYSOKY Velmi silne bourky pro kraj  Stredocesky od 3. 2. 2010 13:00 do 3. 2. 2010 3:00 do 1700 m.n.m
(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí)

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 317 779 233 nebo zašlete e-mail s žádostí
o registraci na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.

Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů!  
S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad obce.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a http://www.mrac.cz.

Registrace tel. čísla:
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/MRAC


Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci
věřím, že budete se službou spokojeni, proto  prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy, Váš starosta František Zvolský

Stáhnutí návodu v PDF formátu

Kontaktní informace:

Obec Mrač                               
Mrač 14                                   
257 21 Poříčí nad Sázavou        
tel.: 317 779 233                    
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web:  www.mrac.cz

SMS InfoKanál
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.infokanal.cz
www.facebook/smsinfokanal

Spolky a sdružení

Dobrovolná a zájmová sdružení:

Sbor dobrovolných hasičů Mrač 

Myslivecké sdružení

Sportovní klub Mrač

FK Mrač – futsal

Sdružení zdravotně postižených

Pobočný spolek Českého svazu žen

Mračský okrašlovací spolek


Volný čas:

Hřiště na fotbal v Podmračí a v Mrači

Volejbalové a nohejbalově hřiště v Mrači

Dětské hřiště v Mrači

Provozní řád dětského hřiště - Mrač zde:

Dětské hřiště v Podmračí

Návštěvní řád - hřiště Podmračí zde:

Koordinátor sociální práce

    

Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852

 

KOORDINÁTOR SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

Vážení občané, dobrovolný svazek obcí CHOPOS vytváří od 1. 6. 2019 na svém území podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů našich členských obcí. Tuto činnost vykonává koordinátor sociální práce, který má k tomu vydaná pověření od starostů všech obcí.

Osobou koordinátora je Mgr. Pavel Goby, na kterého se můžete obracet se svými dotazy na řešení vašich různých složitých či nenadálých životních situací nebo situací vašich blízkých. Takové situace mohou potkat kohokoliv z nás, a proto je koordinátor připraven vám poradit a pomoci v jejich řešení. Koordinátorovi můžete zavolat nebo napsat mail, domluvit si schůzku buď u sebe doma, na obecním úřadě, nebo kdekoliv jinde, kde vám to bude vyhovovat.

 

Kontaktní údaje na koordinátora:

Mgr. Pavel Goby, kancelář Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, telefon 601 376 380, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Více informací se dozvíte z přiloženého letáčku zde

 

                                                        

 

 

 

Informace

Žádost o poskytnutí informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá


Kdo informaci poskytne

- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- pokud je informace ve vlastnictví třetích osob - autorské právo
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který je nejblíže nadřízenému orgánu, který rozhodnutí vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Ceník úhrad za poskytování informací

Poskytnuté informace v r. 2018
Výroční zpráva za r. 2018

Poskytnuté informace za r. 2019

Povinné údaje

 

1.

Název

Obec Mrač

2.

Důvod a způsob založení

Obec Mrač vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního
zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

2.1

Základní informace o obci

statut: obec
NUTS 5 (obec): CZ0201 530204
kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ020)

okres (NUTS 4): Benešov (CZ0201)
obec s rozšířenou působností: Benešov

pověřená obec: Benešov
historická země: Čechy
katastrální výměra: 615 ha
počet obyvatel: 802 (1.1.2017)

zeměpisná šířka: 49° 49' 48"
zeměpisná délka: 14° 41' 28"
nadmořská výška: 331 m
první zmínka o obci: rok 1318
místní části: 1
katastrální území: 1

3.

Organizační struktura
Ochrana osobních údajů

 
Kontakt

Samospráva
Zastupitelstvo - 11 členů

Státní správa
František Zvolský - starosta
Petra Slancová - administrativní pracovnice 
Ing. Pavel Průcha - účetní

Na  základě  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady EU 
č.  2016/679,  Vám  sdělujeme  informace  o  pověřenci 
pro ochranu  osobních  údajů.  Služby pověřence pro nás
vykonává
DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov,
ID datové schránky:c5n4gyv,IČ 69000948,DIČ CZ69000948

Osobou pověřence je Mgr. Pavel Goby, tel. 601376380,
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

zástupcem pověřence je Ing. Miroslav Kratochvíl
tel. 777193556 e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zásady ochrany osobních údajů - text zde:Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

Telefon:

Kancelář OÚ:

  317 779 233

Kancelář OÚ:

 737 059 112

Fax

 317 779 233

E-mail obec

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

E-mail úřad

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 ID datové schránky

 u25jdtk

Internet.stránky:

 https://chopos.cz/mrac-titulni-strana.html

 

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mrač
Mrač 14
257 21 Poříčí nad Sázavou

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00   14:00 - 17:00 
Středa:  8:00 - 12:00   14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 

 

     

4.5.

Adresa internetové stránky

https://chopos.cz/mrac-titulni-strana.html

4.6.

Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.7.

Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162 Benešov

číslo účtu/kód banky: 320100369/0800

6.

00232271

7.

DIČ

- - -

8.

Dokumenty

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.8.3.

8.4.

 

   8.5.

Rozpočet

Cena za dodávku vody

Cena za odvod a likvidaci odpadní vody


Koeficient pro podání daně z nemovitosti 

https://www.chopos.cz/mrac-obec/mrac-rozpocty/12786-rozpo%C4%8Det-2019.html

 
od 1.1.2024 = 51,30 Kč včetně DPH


od 1.1.2024 = 67,20
 Kč včetně DPH


 

 1,0

9.

Informace dle zákona
č. 106/199 Sb.

Žádost a poskytnutí informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Mrač

- Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů

- Odhlášení psa z evidence

- Vzor licenční smlouva (doc)

12.

Popisy postupů - řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat
v kanceláři Obecního úřadu Mrač

Tísňové volání:


Hasičský záchranný sbor ČR
150


Zdravotnická záchranná služba
155


Policie ČR
158


Mezinárodní linka
tísňového volání - 112

Ohlašování pálení ekologicky nezávadného odpadu

13.

Předpisy

13.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

13.2.

Vydané právní předpisy

Obec Mrač vydává pouze právní akty, které nemají povahu
právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují.
Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny),
veřejné vyhlášky a jiná opatření.

14.

Úhrady za poskytování informací

14.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka,
pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací,
přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady
nebo zálohy  zde

15.

Licenční smlouvy

15.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Rok 2018 - 2022
Ustavující zasedání ze dne 29. 10. 2018
Zápis z 2. zasedání ze dne 19. 11. 2018
Zápis z 3. zasedání ze dne 17. 12. 2018

Rok 2019
Zápis z 4. zasedání ze dne 18. 2. 2019
Zápis z 5. zasedání ze dne 15. 4. 2019
Zápis z 6. zasedání ze dne 24. 6. 2019
Zápis z 7. zasedání ze dne 15.  9.2019
Zápis z 8. zasedání ze dne 11.11.2019
Zápis z 9. zasedání ze dne 16.12.2019

Rok 2020
Zápis z 10.zasedání ze dne 20. 1.2020
Zápis z 11.zasedání ze dne 20. 5.2020
Zápis z 12.zasedání ze dne 15.6.2020      
Zápis z 13.zasedání ze dne 21.9.2020 
Zápis z 14. zasedání z dne30.11.2020 

Rok 2021
Zápis z 15. zasedání ze dne 1. 3. 2021    
Zápis z 16.zasedání ze dne 14. 6. 2021   
Zápis z 17.zasedání ze dne 28. 6. 2021
Zápis z 18. zasedání ze dne 20.9. 2021    
Zápis z 19. zasedání ze dne 8.11. 2021    
Zápis z 20. zasedání ze dne 13.12.2021    

Rok 2022
Zápis z 21. zasedání ze dne 21.2.2022
      
Zápis z 22. zasedání ze dne 25.4.2022 
Zápis z 23. zasedání ze dne 13.6.2022
Zápis z 24. zasedání ze dne 7. 7. 2022    
Zápis z 25. zasedání ze dne 12.9. 2022  

Rok 2022 - 2026
Ustavující zasedání ze dne 24.10.2022  
Zápis z 2. zasedání ze dne 12.12. 2022   
Zápis z 3. zasedání ze dne 20. 2. 2023
Zápis z 4. zasedání ze dne 17. 4. 2023
Zápis z 5. zasedání ze dne 12. 6. 2023   
Zápis z 6. zasedání ze dne 4. 9. 2023       
Zápis z 7. zasedání ze dne 30.10. 2023  
Zápis z 8. zasedání ze dne 11.12.2023  
Zápis z 9. zasedání ze dne 4. 3. 2024  
Zápis z10.zasedání ze dne 18. 3.2024

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci