Mrač

Územní plán

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚPSÚ MRAČ PO ZMĚNĚ Č.3
Základní členění území
Hlavní výkres - sever
Hlavní výkres - jih
Koordinační výkres
Širší vztahy
Textová část

Změna č.3 základní členění území
Změna č.3 hlavní výkres - výřez
Změna č.3 koordinační výkres
Změna č.3 širší vztahy
Změna č.3 textová část - odůvodnění
Změna č.3 textová část - srovnávací text
Změna č.3 textová část - výrok

Opatření obecné povahy o vydání změny č. 2A ÚPSÚ
Hlavní výkres - změna č.2A

Opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru
Hlavní výkres - změna č.1

Vyhláška - vydání Územního plánu sídelního útvaru Mrač 1998
Územní plán sídelního útvaru 1
Územní plán sídelního útvaru 2
Legenda

Obec Mrač

Základní informace o obci:

statut: obec 
NUTS 5 (obec): CZ0201 530204 
okres (NUTS 4): Benešov (CZ0201)
kraj (NUTS 3): Středočeský (CZ 020)

obec s rozšířenou působností: Benešov 

katastrální výměra: 615 ha 
počet obyvatel: 835 (k 1.1.2019)

z toho     muži: 412 ženy: 423
nadmořská výška: 270 - 410 m
první zmínka o obci: rok 1318 
katastrální území: Mrač


adresa obecního úřadu: Mrač 14, 257 21 Poříčí nad Sázavou 
starosta: František Zvolský 

tel./fax: 317 779 233
GSM: 737 059 112 - mimo pracovní dobu pouze SMS

Datová schránka: u25jdtk
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Oficiální web: www.mrac.cz

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají :

v pátek dne 2.října 2020 od 14,00 hod do 22,00 hod a v sobotu dne 3.října 2020 od 8,00 hod do 14,00 hod.

Místem konání voleb ve volebním okrsku Mrač je obecní sál - budova Obecního úřadu, Mrač 14.

znění oznámení zde:

Informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku

INFORMACE JE URČENA POUZE PRO OSOBY, KTERÉ JSOU V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ, tj. izolaci z důvodu nemoci Covid-19, mající trvalý pobyt na území Středočeského kraje nebo na území příslušného senátního obvodu a zároveň pobývají na území Středočeského kraje, byly Krajským úřadem Středočeského kraje zřízeny telefonní linky, na nichž si lze přenosnou schránku pro hlasování v krajských volbách objednat. Zveřejněny jsou na krajských webových stránkách pod odkazem: 
https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje

 Jde o následující případy Nařízené karantény / izolace:

 • karanténu/izolaci nařídila hygienická stanice nebo
 • praktický lékař formou e-neschopenky, nebo
 • karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení.

Telefonní čísla:

257 280 397, 257 280 862, 257 280 680, 257 280 918

Příjem telefonických žádostí:        

Po a St          8:00 – 17:00
Út a Čt         8:00 – 16:00 (Čt 1.10.2020 a 8.10.2020 do 20:00 hod.)
Pá                  8:00 – 16:00

Důležité informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky speciální komisí

Hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky má právo volič:

 • který má právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje nebo do Senátu v příslušném volebním obvodu (případně má právo hlasovat v místním referendu)
 • kterému byla nařízena karanténa/izolace z důvodu covid-19
 • který nemohl z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště (drive-in) a
 • který má trvalý pobyt ve Středočeském kraji a pobývá v nařízené karanténě/izolaci na území Středočeského kraje (může volit ve volbách do zastupitelstva kraje) nebo má trvalý pobyt na území senátního volebního obvodu zasahujícího na území Středočeského kraje a pobývá v obci na území Středočeského kraje (může volit ve volbách do Senátu); v místním referendu může hlasovat pouze, má-li trvalý pobyt v obci, v níž se místní referendum koná a na území této obce pobývá; komise pro hlasování se zásadně pohybuje pouze na území kraje, pro který byla řízena, tzn. nevyjíždí za voličem za hranice kraje.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky bude probíhat v pátek 2. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 hod., a v sobotu 3. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 hod. 

V případě konání II. kola voleb do Senátu bude hlasování probíhat v pátek 9. 10. 2020 od 7:00 do 22:00 hod., a v sobotu 10. 10. 2020 od 7:00 do 14:00 hod. 

Postup při hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 • před příjezdem bude volič telefonicky kontaktován a vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit
 • zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem není přípustné)
 • zapisovatel ověřuje, zda je volič v karanténě/izolaci ve vztahu ke covid-19 – má potvrzení. Lze akceptovat i potvrzení zobrazené na displeji telefonu, nebo SMS od KHS.
 • po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 zapisovatel voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat

Informace pro volby z auta - drive-in

Volební stanoviště pro volby z  auta:
Areál bývalých Táborských kasáren, Táborská 57, Benešov

Volby z auta jsou určeny pouze pro voliče, kteří jsou v době konání voleb v karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19.

Volební stanoviště, pro občany, kteří přijedou volit autem, budou otevřená 2 dny před klasickým hlasováním. Volit z auta tak půjde pouze ve středu 30. září od 7:00 do 15:00 hodin. Pokud by se na někoho nedostalo, zůstane stanoviště otevřené, dokud všichni, kdo jsou v tu chvíli ve frontě, neodvolí.

Každé stanoviště budou obsluhovat vojáci a odborný zapisovatel. Ten voliče, který svůj hlas odevzdá z auta, vyškrtne ze stálého seznamu voličů. Tím se zamezí, aby tito lidé mohli znovu volit v pátek nebo sobotu.

K volbám z auta je třeba mít připravený občanský průkaz. Kromě toho bude volič při hlasování muset prokázat i nařízení karantény nebo izolace. Prokázání stačí e-neschopenkou nebo SMS z odběrové stanice, která potvrzuje pozitivní test na covid-19.

Kromě drive-in hlasování zavedl zákon ještě možnost hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Na rozdíl od drive-in hlasování je ovšem v tomto případě nutné telefonicky zažádat o její přistavení.

Pokud si člověk pro volby vyřídil voličský průkaz, ale v době voleb je mu nařízena karanténa nebo izolace, není možné s ním hlasovat na libovolném drive-in stanovišti. Pokud chcete volit z auta, ale máte voličský průkaz, musíte vyrazit na volební stanoviště v okrese, kde máte trvalé bydliště a voličský průkaz odevzdat společně s volbou tam.

Mapa - drive-in Benešov

III. etapa stavby okružní křižovatky na silnici I/3 Benešov - Červené vršky

Silnice I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky

V současné době se Stavba I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky na silnici I/3  blíží k ukončení II. etapy. Jelikož v rámci I. etapy byla uvedena do provozu její levá část ve směru na Prahu, znamená ukončení II. etapy prakticky možnost zprovoznění křižovatky jako celku. V neděli 27.9. dojde k osazení portálů dopravního značení a to za asistence Policie ČR, která na nezbytně nutnou dobu v tomto úseku zastaví provoz. Tento termín byl vybrán, neboť se s ohledem na pondělní státní svátek očekává nejnižší intenzita dopravy v průběhu prodlouženého víkendu. K 28.9. je stavba připravena na přechod do III. etapy dopravních opatření, v rámci které bude třeba ještě realizovat plnohodnotné napojení silnice I/3 na okružní křižovatku směrem od Tábora.

 

Krajský úřad svým rozhodnutím nicméně přistoupil na zahájení III. etapy až od pondělí 5.10.  V mezidobí tedy cca. od 28.9.- 4.10. bude provoz na okružní křižovatce možný v obou směrech s omezením rychlosti na 50km/h a s upozorněním, že řidiči projíždí stavbou. Od 5.10. se pak začne pracovat na zmiňovaném napojení silnice I/3 od Tábora. Tyto práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice I/3 za okružní křižovatkou ve směru na Tábor a doprava bude v obou směrech vedena po objízdných trasách. Ve směru na Tábor bude vedena po objízdné trase přes obec Pomněnice a silnici II/106 zpět na silnici I/3. V opačném směru na Prahu se bude jezdit přes Benešov. K otevření čerpací stanice pohonných hmot dojde již po ukončení dopravního opatření II. etapy.


Dovolíme si využít této příležitosti a požádat touto cestou řidiče o dodržování maximální povolené rychlosti v uzavírce a věnování se dopravnímu značení. Sledování probíhajících stavebních prací vede často ke zbytečným nehodám a tím dochází ke zdržení všech řidičů.
Zdroj: ŘSD ČR

Zpracoval: František Zvolský, starosta obce

Po plánovaném ukončení prací v říjnu 2020 bude mít nová podoba křižovatky spirálovitý tvar a svým typem se bude jednat o  "turbo" okružní křižovatku s tzv. bypassem, který řidičům umožní přímé odbočení, aniž by museli vjíždět na kruhový objezd.


 
 
 

 

Otevírací doba odběrového místa na COVID 19 v Benešově

Odběrové místo

Otevírací doba

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV (Máchova 400, Benešov, parkoviště u kotelny v areálu nemocnice – dvě buňky včetně stanu pro odběry přímo z automobilu, vjezd z ulice Erbenova)

Po - Pá 7 - 19; So – Ne 7 - 15

 

Otevírací doba odběrových míst PRO SENIORY (bezplatný test na COVID – 19)

Odběrové místo

Otevírací doba,
tel. pro objednání

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV (Máchova 400, Benešov, parkoviště u kotelny v areálu nemocnice – dvě buňky včetně stanu pro odběry přímo z automobilu, vjezd z ulice Erbenova)

Po - Pá 7 – 15
tel.: 702 153 653

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Informace najdete také na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s., www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví

text upozornění zde:

UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V HOSPODÁŘSKÉM DVOŘE

Provozní doba pro ukládání odpadů v hospodářském dvoru od 1.4. do 31.10.

Termíny provozní doby v letním období zde:

Provozní doba pro ukládání odpadů v hospodářském dvoru od 1.11. do 31.3.

Termíny provozní doby v zimním období zde:

Odložit odpad zde mohou pouze fyzické osoby, které mají uhrazený poplatek za likvidaci odpadů v obci Mrač.

Na ukládání odpadů dohlíží pověřená osoba.

Ukládání stavebního odpadu, odpadu z podnikání a autodílů je zde zakázáno.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci