Veřejná vyhláška - OOP změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané MZ pod č.j. 171110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 a to tak, že se zrušuje bod 2.1., dosavadní body 2.2. a 2.3. se označují jako body 2.1. a 2.2.

celé znění veřejné vyhlášky zde:

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci