Veřejná vyhláška - OOP - kalamitní situace kůrovce v lesích na území ČR

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy - kde se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována. Následuje celé znění OOP:

znění OOP zde:

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci