Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - úprava - kůrovcová kalamita

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ dne 3.4.2019

pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 následovně:

se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně: I. Vkládá se nový bod 2. 5., který zní: „2. 5. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. Následuje celé znění úpravy OOP.

úprava oop zde:

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci